11 saker att tänka på innan du anlitar en AdWords-konsult

prenumerera på tips och inspiration

Tips och inspiration för dig som arbetar med digital kommunikation. Vi skickar ca 3-4 artiklar om sociala medier, sökmarknadsföring och digital strategi varje månad. Vi skickar ingen reklam för våra tjänster och du kan välja att avprenumerera när som helst. När du blir prenumerant godkänner du vår sekretesspolicy. Välkommen!

Att anlita en Google Ads-konsult kan vara en bra investering men innan du väljer att anlita någon så finns det ett antal saker som du bör tänka igenom.

1. Vad kan en Google AdWords-konsult hjälpa mig med?

En duktig AdWords-konsult kan hjälpa dig med följande:

 • Frigöra tid så att du kan fokusera på andra arbetsuppgifter genom att löpande analysera, optimera och hantera er annonsering.
 • Minska risken att ni spenderar pengar på trafik som inte är relevant för er.
 • Öka lönsamheten och göra så att ni får bättre resultat av er annonsering.
 • Snabbt kunna analysera och åtgärda vanliga misstag i er annonsering.

En AdWords-konsult med kompetens inom digital strategi och ett helhetstänk kommer dessutom att kunna ge er input och konsultation för hur er sökmarknadsföring hänger ihop med helheten och hur ni kan tänka kring er digitala marknadsföring.

2. Vad kostar en AdWords-konsult?

Det är svårt att sätta en specifik siffra på vad en AdWords-konsult bör fakturera för sitt arbete och beroende på hur leverantören har valt att betala för sin tjänst så kan prismodellerna se annorlunda ut.

 • Vissa leverantörer tar betalt per timme. Räkna med timpriser mellan 650-1500 sek / timme beroende på konsultens erfarenhet och tidigare resultat.
 • Andra leverantörer har paketerat sina tjänster och tar en fast månadsavgift där ett antal tjänster ingår. Många erbjuder olika paket i varierande prisklasser beroende på hur mycket hjälp man vill ha. Räkna med priser från 2500 sek och uppåt beroende på omfattning.
 • Många leverantörer har en resultatbaserad modell där man tar betalt utifrån det resultat som man skapar för kunden, exempelvis en viss procent på genererad försäljning. Denna modellen kombineras ofta med en grundavgift.
 • Det finns även leverantörer som har valt att ta betalt i form av en procentsats på den budget som kunden väljer att använda för sin annonsering. Ett större annonskonto innebär oftast en större budget, vilket motiverar en högre ersättning till konsulten för att hantera annonseringen.

3. Vilken prismodell ska jag välja som kund?

Det finns egentligen ingenting som är rätt och fel vad gäller dessa olika sätt att ta betalt som leverantör.

Vi har själva valt att ta en fast månadsavgift för hanteringen av våra kunders annonskonton eftersom vi upplever att många kunder vill ha kontroll över sina kostnader.

Det är inte fel att välja en resultatbaserad modell då den ökade intäkten täcker den ökade investeringen, men glöm inte att en resultatbaserad ersättningsmodell inte nödvändigtvis betyder detsamma som att resultatet blir bättre. En kund som betalar en fast månadsavgift kanske får lika bra resultat som någon som betalar utifrån en resultatbaserad modell, men slipper den ökade kostnaden gentemot leverantören eller konsulten.

Det som är viktigast i sammanhanget är att du som kund känner att du får en tillräckligt hög lönsamhet i förhållande till den totala investering du gör i form av arvode till din konsult + själva annonskostnaden.

E-BOK: 22 sidor om SÖK

Hämta vår kostnadsfria e-bok där vi har samlat våra mest populära artiklar kring hur du kan arbeta ännu bättre med företagets sökmarknadsföring.

4. Hur kan jag följa resultatet av samarbetet?

För att kunna få tillräckligt bra underlag för att bedöma om din annonsering är lönsam eller inte krävs det att du kan följa resultatet av annonseringen.

Här brukar man prata om macro– och mikro-mål.

För en e-handlare är macro-målet (det huvudsakliga målet) ett genomfört köp.

Mikro-målen för e-handlaren är åtgärder som leder fram till ett köp, exempelvis att kunder väljer att lägga produkter på sin önskelista eller i varukorgen. Ju fler som gör detta, desto högre sannolikhet att macro-målet (ett köp) kommer att inträffa.

Ta fram dina macro- och mikro-mål

En duktig AdWords-konsult hjälper dig att ta fram vilka KPI:er som ni kan mäta på er webbplats för att få bättre beslutsunderlag för er annonsering.

Ni kan redan nu börja fundera på vad ni vill mäta på er webbplats. Är det exempelvis när någon väljer att fylla i ett formulär och hör av sig till er? Eller att någon laddar ner ett produktblad?

Finns det några mikro-mål som ni kan mäta, exempelvis hur många som väljer att börja prenumerera på era e-postutskick?

Om ni har en bra uppfattning om vad ni vill mäta, så kan en AdWords-konsult hjälpa er att implementera målen i Google Analytics.

Detta kommer att ge er bra underlag för att följa resultatet samtidigt som det underlättar AdWords-konsultens jobb för att kunna analysera de sökord som ger bäst resultat för er.

Be din AdWords-konsult om en rapport varje månad

En duktig AdWords-konsult kommer att hålla dig regelbundet uppdaterad kring hur annonseringen presterar.

Ta därför reda på hur uppföljningen kommer att gå till och om några kostnader tillkommer ifall du har frågor kring annonseringen eller den månatliga rapporten.

I rapporten ska du tydligt kunna se hur många målomvandligar som skett under perioden och vilka kanaler och sökord som bidrog till resultatet.

adwords konsult johan åberg
Johan Åberg är Google AdWords-konsult, certifierad i Google AdWords och officiell Google Partner.

5. Hur vet jag om annonseringen är lönsam?

När du vet vilka konverteringar som finns på webbplatsen är det en stor fördel om du kan tilldela dessa monterära värden, dvs. att kunna sätta ett ekonomiskt värde på målomvandlingen.

Detta är enkelt för en e-handlare men kan vara svårare om du inte säljer dina produkter och tjänster på nätet.

6. När ska jag inte välja att anlita en AdWords-konsult?

Det finns tillfällen då det inte passar att anlita en AdWords-konsult.

 • Om ni vill ha full kontroll över hur annonstexter och vilka sökord som köps bör ni hantera annonseringen själva eller har mycket tät dialog med konsulten, då denna kontinuerligt kommer att A/B-testa olika annonsutformningar för bästa resultat.
 • Om ni har en mycket begränsad budget.
 • Om ni själva vill lära er hur Google AdWords fungerar. Ha i åtanke att det är ett komplext verktyg och tar lång tid att lära sig.

7. Vilka förändringar behöver göras på vår webbplats?

Utformningen av er webbplats har stor betydelse vid arbete med sökmarknadsföring och annonsering i Google.

När ni anlitar en AdWords-specialist ska denna se över hur webbplatsen är utformad och ge rekommendationer på förbättringar för att öka konverteringsfrekvensen, dvs. hur många som väljer att genomföra en önskad handling i förhållande till hur många som hittade till er webbplats.

När ni annonserar i Google är det viktigt att leda kunden till rätt sida på er webbplats och ofta brukar man undvika att leda alla besök till startsidan.

När ni har gjort en sökordsanalys är det viktigt att fundera igenom vilka s.k. landdningssidor som ska användas i annonseringen.

8. Gå på djupet för att ta reda på vilken information som era kunder behöver

Ett vanligt misstag som många företag gör när de påbörjar ett arbete med sökmarknadsföring är att man inte har en långsiktig plan för hur man ska arbeta.

Oftast identifierar man de mest relevanta sökorden som man vill synas på och optimerar landningssidor som man sedan också driver trafik till genom annonsering i Google.

Många missar då möjligheten att driva relevant trafik på s.k. “long tail keywords” – specifika sökningar med låg sökvolym men som kan vara mycket relevanta för er verksamhet.

Vad är long tail keywords?

Long tail keywords är mycket specifika sökningar som en användare gör.

 • “Köpa bil” är en mycket bred sökfras men hög sökvolym.
 • “Köpa röd bil” är ett snävare sökord.
 • “Köpa röd bil med fyrdjulsdrift och med läderklädsel” är ett s.k. long tail keyword.

Genom att kartlägga vad era kunder letar efter i Google kan ni anpassa er kommunikation utifrån detta och driva organisk, relevant trafik från Google.

Vi har tidigare skrivit en artikel som beskriver mer ingående kring hur du kan använda sociala medier och long tail keywords för att öka relevanta kundbesök till din blogg.

9. Adwords-konsulten är en samarbetspartner och rådgivare – inte en “leverantör”

Se på din AdWords-konsult som en samarbetspartner och rådgivare som du ska arbeta med för att tillsammans skapa så bra förutsättningar som möjligt för att ni ska öka er exponering i Google och öka er konvertering.

Det kan löna sig att betala lite extra för att ha en personlig avstämning med din konsult varje månad för att gå igenom den aktuella rapporten och tillsammans diskutera åtgärder och förbättringar.

Här är förslag på agenda inför ett sådant möte:

 • Genomgång av rapport för f.g. månad. Om rapporten visar ett sämre resultat än föregående period ägnas tiden åt att analysera varför så är fallet.
 • Analys av specifika sökord, exempelvis genomgång av prioriterade sökord och hur de har annonserat.
 • Genomgång av övrig trafik till webbplatsen – hur många konverteringar har skett från andra kanaler?
 • Förbättringsförslag och åtgärder (detta ska konsulten bidra med).

10. Vad gör egentligen konsulten?

Google AdWords-konsultens uppdrag är att hantera ert annonskonto och säkerställa att annonseringen ger ett så bra resultat som möjligt.

Konsulten ska även i den mån det är möjligt undvika att ni betalar för klick av låg kvalitet eller för irrelevant trafik (detta kan uppstå när ni köper s.k. “breda sökord”, då Google även kommer att visa era annonser vid relaterade sökningar till det sökord ni valt).

Här är ett urval av saker som konsulten arbetar med för att ni ska få så bra resultat av er annonsering som möjligt.

 • Kontrollerar annonseringens övergripande “hälsostatus” – finns det sökord som presterar dåligt eller sökord med dåligt s.k. kvalitetsresultat?
 • Analyserar hur budgeten spenderas och gör nödvändiga förbättringar, exempelvis sänker bud på utvalda sökord för att få ut mer klick av en given annonsbudget.
 • Lägger till nya sökord till kontot som konsulten har identifierat som relevanta för er verksamhet.
 • Genomför s.k. A/B-testning av annonstexter för att kontinuerligt höja klickfrekvensen (förhållandet mellan klick och hur många gånger er annons visats).
 • Tar bort eller sänker klickbudet för sökord som presterar dåligt.
 • Skapar månatliga rapporter till dig som kund (eller veckovis beroende på vilken uppföljning ni kommit överens om).
 • Svarar på dina frågor kring annonseringen och ger dig löpande feedback för hur annonseringen presterar.
 • Kommer med förbättringsförslag kring annonseringen och er digitala närvaro som helhet.

11. Till sist – ställ många frågor!

Sökmarknadsföring är en vetenskap i sig och det kan kännas som en djungel om man inte är insatt i hur det fungerar.

Var inte rädd för att ställa många frågor till din Adwords-konsult. Det är konsultens jobb, och det ligger i dennes intresse, att förklara för dig hur det fungerar och varför man gör saker på olika sätt.

Genom att ha en nära kontakt med din konsult är det också ett utmärkt tillfälle för dig själv att lära dig mer om hur sökmarknadsföring fungerar och vilken betydelse det har i marknadsföringsmixen.

Här är några exempel på frågor som du kan ställa till din AdWords-expert:

 • Hur kan vi utvärdera resultatet av annonseringen?
 • Vilka sökord är relevanta för oss att köpa?
 • Hur stor budget behöver vi för annonseringen? Vad rekommenderar du?
 • Varför har trafiken gått ner denna månaden?
 • Varför har vi mindre konverteringar denna månaden?

Lycka till med annonseringen! /Johan Åberg

Om författaren

Johan Åberg
Johan Åberg
Jag är VD och konsult på Nivide och brinner för att hjälpa och inspirera sälj- och marknadsavdelningar att arbeta mer digitalt. På bloggen ger jag tips och inspiration kring ämnen som bland annat sökmarknadsföring, social selling och content marketing. Välkommen att kontakta mig på johan.aberg@nivide.se.
INTRESSANT? DELA GÄRNA MED VÄNNER.
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Låt oss hjälpa dig att hitta fler kunder i sociala medier och andra digitala kanaler. Fyll i dina uppgifter så hör vi av oss inom en arbetsdag för att boka in ett kort telefonsamtal för att förstå dina behov bättre innan vi lämnar en kostnadsfri offert.
– Johan Åberg, VD och konsult på Nivide

Det går även bra att skicka e-post till kontakt@nivide.se.