Vi hjälper dig att utveckla företagets digitala närvaro

Vi finns till för att hjälpa, utbilda och inspirera fler sälj- och marknadsavdelningar att arbeta digitalt för att dra nytta av alla de möjligheter som finns i de digitala kanalerna.

Vi har en enkel filosofi – vi lever som vi lär i den mån det är möjligt och säljer inga tjänster som vi inte själva använder oss utav och som vi vet fungerar.

Följ vår vardag på Instagram

"Kommunikation handlar fortfarande om människor, men sättet att kommunicera förändras..."

Idag förväntas du som marknadsförare att hålla dig uppdaterad och i framkant i en utveckling som går i raketfart. Du ska ständigt navigera bland nya verktyg, nya kanaler och nya metoder.

Du förväntas också att driva nya projekt – parallellt med att du underhåller företagets befintliga marknadsaktiviteter och kanske kämpar med att få resten av organisationen att se möjligheterna i de digitala kanalerna.

Som marknadsförare och säljare brottas du även med en köpprocess som förändras. Numera är det kunden som väljer hur, när och var kommunikationen med företaget ska ske vilket ställer nya krav på din kompetens.

Det är ingen enkel utmaning som din sälj- och marknadsavdelning har framför sig. Det förändrade köpbeteendet kräver en ökad förståelse både hos ledningsgrupp och medarbetare. Det kräver också mer kunskap och stöd till dem som ska genomföra de digitala marknadsaktiviteterna.

Vi tror på dig som förstår att kommunikation fortfarande handlar om människor, men att sättet att kommunicera förändras.

Oavsett om det gäller att lösa de digitala utmaningarna som du i stunden står inför eller att avlasta dig genom att hantera ditt företags digitala annonsering, vill vi vara ett stöd för dig och din sälj- och marknadsavdelning.

Välkommen att kontakta oss för att berätta mer om dina utmaningar så hjälper vi dig gärna att komma vidare.

Fadderföretag 2020

I år fortsätter vi att stötta Plan International och deras arbete för att hjälpa barn i katastrofområden.

Det är vi som hjälper dig

Caroline Edvardsson

Digital Marketing & PPC-Specialist

Denise Nilsson

Digital Marketing Specialist & Content Creator

JOhan Åberg

VD & strategisk rådgivare

Så säger andra om oss

Ett urval av företag som valt att arbeta med oss