Så marknadsför du företagets hållbarhetsredovisning till era målgrupper

Om du är hållbarhetsansvarig är det viktigt att du har en grundläggande förståelse för hur ni kan nå ut med företagets hållbarhetsarbete till berörda målgrupper. I den här artikeln bjuder vi på några tips om hur ni kan marknadsföra er hållbarhetsredovisning på ett så bra sätt som möjligt.

Lyssna på den här artikeln

Den här artikeln finns även tillgänglig i podcasten Digital kommunikation med Johan Åberg. Lyssna här eller där du helst lyssnar på poddar.

Identifiera vilka målgrupper som är relevanta att kommunicera med

Företagets hållbarhetsredovisning kan framförallt kommuniceras till fem olika målgruppssegment. 

 • Investerare
 • Kunder
 • Anställda och potentiella kandidater
 • Leverantörer
 • Media, branschorganisationer och andra intressenter inom hållbarhet

Det kan därför vara relevant att fundera igenom kommunikationsstrategin för varje målgruppssegment och prioritera dessa utifrån era målsättningar.

Strategin bör exempelvis besvara frågor som: 

 • I vilka kanaler finns de olika målgrupperna?
 • Vilka huvudsakliga budskap ska vi kommunicera till respektive målgrupp? (Tänk konkret – hur ska exempelvis ett inlägg i sociala medier se ut om det kommuniceras till investerare kontra våra kunder?) 
 • Behöver vi använda olika format beroende på vem vi kommunicerar till? (Bilder, video, dokument, etc.)
Fler frågor som du kan ställa dig själv och till företagets marknads- och kommunikationsavdelning finns i slutet av den här artikeln.

Välj rätt kanaler

webbplatsen

Företagets webbplats kommer sannolikt att vara navet för er kommunikation kring er hållbarhetsredovisning. 

Tänk på att det är fördelaktigt om kommunikationen kring ert hållbarhetsarbete sker på samma domän som företagets webbplats finns på. 

Det förbättrar företagets auktoritet hos Google om företagets innehåll finns på samma domän och att inkommande länkar från andra webbplatser pekar till en och samma domän. Undvik därför att ta fram kampanjsidor för ert hållbarhetsarbete som publiceras på en separat domän. 

Försäkra dig om att ni använder Facebook-pixeln samt LinkedIns motsvarighet ”Insight Tag” på er webbplats. Det kommer att möjliggöra att marknadsföra hållbarhetsredovisningen till era webbplatsbesökare och personer som liknar era webbplatsbesökare för att kunna nå ut till fler relevanta målgrupper.

Lär dig mer om fördelarna med Facebook-pixeln och Insight Tag i avsnitt 12 i podden Digital kommunikation med Johan Åberg.

sociala medier

Fundera igenom vilka kanaler som kommer att vara relevanta för er att använda och diskutera med er marknadsavdelning. 

De kanaler i sociala medier som sannolikt främst kommer att vara relevanta för er är Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube och TikTok (i synnerhet om det finns behov att kommunicera ert hållbarhetsarbete till en något yngre målgrupp). 

Fundera därefter igenom vilka budskap som ni vill fokusera på och ta fram en plan för ett antal inlägg som ni publicerar över en längre tid. Fundera även igenom vilka format som kan vara relevanta att använda exempelvis video, reels, dokument som laddas upp på LinkedIn, vanliga inlägg och så vidare.

Tänk på att mycket innehåll kan återanvändas och publiceras i andra format. Exempelvis kan en artikel på er hemsida göras om till ett dokument som laddas upp på LinkedIn som låter personer bläddra igenom det direkt i sitt nyhetsflöde. 

Under denna punkt bör ni även fundera igenom hur ni kan kommunicera kring hållbarhetsarbetet från era personliga profiler på exempelvis LinkedIn. Läs mer under rubriken ”Glöm inte din personliga kommunikation”.

Om andra personer eller företag nämns i hållbarhetsredovisningen så kan ni med fördel tagga dessa i era inlägg i sociala medier. Det ökar sannolikheten för att inläggen får ytterligare spridning.

annonsering i sociala medier

Budgetera för att marknadsföra hållbarhetsarbetet i sociala medier då det med största sannolikhet kommer att vara ett av de mest effektiva sätten att nå ut till era olika målgrupper. 

När ni har bestämt vilka målgrupper som ni ska fokusera på så diskutera med marknadsavdelningen eller med er digitala samarbetspartner om hur ni når målgrupperna på bästa sätt. 

LinkedIn är en intressant kanal om du vill nå kunder, kandidater eller investerare inom B2B-segmentet. Här kan ni exempelvis rikta kampanjer baserat på jobbtitlar, bransch eller företag. 

Om du inte har arbetat med LinkedIns annonsverktyg tidigare så rekommenderar jag att du lyssnar på det här avsnittet för att få en bra introduktion till verktyget.

I Metas annonsverktyg kan ni nå era målgrupper på bland annat Facebook, Instagram och Messenger. Glöm inte att dessa kanaler även är relevanta för B2B (lyssna på mer om detta här). Genom att marknadsföra hållbarhetsredovisningen till era webbplatsbesökare så kan ni nå rätt även i dessa kanaler.

Webbplatsbesökare är bara ett segment utav flera som ni kan återmarknadsföra innehåll till. Här ger jag exempel på andra sätt, exempelvis att återmarknadsföra innehåll till personer som har tittat på ett videoklipp.

Det innebär att ni exempelvis kan återmarknadsföra relaterat innehåll till de som har tittat på exempelvis 75 % av er film där ni presenterar er hållbarhetsredovisning för att belysa något närliggande ämne eller att få dem att slutföra något mål på er webbplats. 

Google

Prata med er marknadsavdelning eller med er digitala samarbetspartner kring hur ni kan använda Google Ads för att kommunicera er hållbarhetsredovisning till relevanta målgrupper. 

Här finns en del olika alternativ: 

 • Identifiera relevanta sökord där man letar efter ert företagsnamn i kombination med ord som hållbarhet, hållbarhetsrapport, hållbarhetsredovisning och så vidare. 
 • Identifiera eventuella sökord där kunder letar efter leverantörer som arbetar hållbart. 
 • Använd Google Ads för att nå ut med filmer på YouTube som beskriver ert hållbarhetsarbete.
 • Använd kampanjtyper som Performance Max för att sprida hållbarhetsredovisningen i samtliga Googles kanaler som exempelvis Sök, Display, Gmail, Discover och YouTube.
 • Använd så kallade länktillägg i anslutning till befintliga annonser som lyfter hållbarhetsredovisningen. Länken kan heta exempelvis ”Hållbarhetsredovisning 2023” och länka till er landningssida för hållbarhetsredovisningen.

nyhetsbrev

Om ni har en e-postlista med exempelvis kunder kan det vara ett snabbt och effektivt sätt för att nå ut till berörda målgrupper. 

Här kan ni med fördel använda A/B-test under förutsättning att det e-postverktyg som ni använder stödjer detta. 

Syftet med A/B-test är att exempelvis testa olika rubriker på nyhetsbrevet för att få så många som möjligt att öppna e-postmeddelandet ifrån er och därigenom öka sannolikheten att målgruppen tar del av hållbarhetsredovisningen.

Fundera även igenom om ni kan samla in e-postadresser till personer som är intresserade av att få ta del av er hållbarhetsredovisning. Det kan ni exempelvis åstadkomma genom att placera ett formulär i anslutning till relevanta sidor på er webbplats där ni exempelvis skriver ”Få vår nästa hållbarhetsredovisning skickad till din e-post.”.

Återanvänd innehåll och publicera i olika format

Fundera igenom och bolla tillsammans med kommunikationsavdelningen kring hur hållbarhetsredovisningen kan kommuniceras på olika sätt och i olika format. 

Låt säga att ni utgår ifrån en hållbarhetsredovisning som publiceras i print och som ni även gör tillgänglig som en PDF på företagets webbplats.

Det här materialet kan sedan göras om till andra format där ni kommunicerar delar av hållbarhetsredovisningen: 

 • Företagets VD presenterar och sammanfattar årets hållbarhetsredovisning i ett videoklipp som sedan kan marknadsföras på en mängd olika sätt.
 • Ni kan lyfta fram specifika områden från hållbarhetsredovisningen i enskilda artiklar på er webbbplats och publicera med jämna mellanrum. Detsamma kan ni göra med inlägg i sociala medier. 
 • hållbarhetsredovisningen kan sammanfattas i en enklare PDF som ni gör tillgänglig genom LinkedIns ”dokumentformat” som låter personer bläddra igenom dokumentet direkt i sitt nyhetsflöde på LinkedIn.
 • Ni kan skapa korta videoklipp i sociala medier där ni belyser specifika områden från hållbarhetsredovisningen och publicera över tid som s.k. ”Reels”.
 • Detsamma kan ni göra om ni väljer att marknadsföra hållbarhetsarbetet genom annonser i sociala medier; fokusera exempelvis på ett visst område under en vecka, byt sedan budskap under vecka 2 och så vidare.
Om du är mer intresserad av det här ämnet så lyssna in avsnitt 37 i podden Digital kommunikation med Johan Åberg.

Glöm inte din personliga kommunikation

Kommunicera regelbundet kring ert hållbarhetsarbete i dina egna sociala medier och kanske främst då LinkedIn beroende på var dina målgrupper finns. 

Det här är en win-win-situation. Du stärker ditt personliga varumärke samtidigt som företagets hållbarhetsarbete kommuniceras genom dina egna kanaler. 

Fundera även igenom om det är relevant att aktivera nyckelpersoner på företaget kring ert hållbarhetsarbete. 

 • Vilka personer bör vi aktivera? Det kan exempelvis röra sig om VD och personer i ledningsgruppen eller personer som exempelvis säljare och konsulter som har mycket kundkontakt. 
 • Kan vi kommunicera vårt hållbarhetsarbete genom våra anställdas profiler, exempelvis klä in deras profilbakgrund med en tillfällig bild för att sätta större fokus på vårt hållbarhetsarbete? 
 • Kan vi hjälpa dem genom att förbereda bilder, videoklipp och formuleringar på budskap som de kan använda i kanaler som exempelvis LinkedIn?

Implementera relevant mätning

Digitala marknadsförare pratar ofta om s.k. ”konverteringar” eller mål som man vill uppnå med sina digitala kampanjer. 

Genom att mäta det man vill uppnå och implementera mätning för de här målen på er webbplats så kommer ni dels att se vilka kanaler som ger bäst effekt. Ni ger även annonsplattformarna en möjlighet att visa annonserna för personer som med högre sannolikhet kommer att genomföra målet. 

Identifiera därför vilka mål som kan tänkas finnas på de webbsidor där ni presenterar hållbarhetsarbetet. 

Det kan exempelvis vara: 

 • Antal som läst minst x antal minuter. 
 • Antal som har laddat ner hållbarhetsredovisningen. 
 • Antal som har spelat upp ett videoklipp som sammanfattar rapporten.

Prata med er marknadsavdelning om vad som kan vara relevant att implementera mätning för. En duktig digital samarbetspartner ska även kunna guida er i denna frågeställning.

För dig som vill fördjupa din kunskap kring vad ni kan mäta på företagets webbplats så lyssna in avsnitt 21 i podden Digital kommunikation med Johan Åberg.

Planera tillsammans med marknads- eller kommunikationsavdelningen i god tid

Om ditt företag publicerar er hållbarhetsredovisning Q1 eller Q2 är det dags att börja planera för de här aktiviteterna tillsammans med din marknads- eller kommunikationsavdelning. 

Fundera även igenom vilka andra parter som du behöver involvera i det här arbetet. Det kan exempelvis röra sig om digitala samarbetspartners eller nyckelpersoner i företaget. 

Här nedan listar vi frågeställningar som du kan ta med dig i det fortsatta arbetet.

Frågor som du kan ställa dig själv och till er marknads- och kommunikationsavdelning

 • Vilka kanaler bör vi använda för att nå ut till kunder, leverantörer, media, investerare, branschorganisationer, [annan målgrupp]?
 • Finns det speciella budskap som vi bör fokusera på för respektive målgrupp?
 • Vilka olika format bör vi ta fram till våra digitala kanaler? Hur kan vi återanvända innehåll från hållbarhetsredovisningen i andra format?
 • Vilka jobbtitlar har våra målgrupper? Hur når vi dem bäst genom exempelvis LinkedIns annonsverktyg?
 • Hur når vi relevanta webbplatsbesökare? Hur kan vi exempelvis nå de som har besökt våra sidor om Investor Relations?
 • Hur kan vi engagera våra anställda, eller våra nyckelpersoner, i kommunikationen kring hållbarhetsarbetet?
 • Vilket innehåll kan vi förbereda så det blir enklare för våra anställa att kommunicera kring vårt hållbarhetsarbete genom deras personliga profiler på exempelvis LinkedIn?
 • Vilka konverteringar kan vi mäta? Exempelvis nerladdningar av PDF:er eller att någon spelar upp ett videoklipp där vi sammanfattar vårt hållbarhetsarbete.
 • Hur använder vi vårt nyhetsbrev på bästa sätt för att belysa hållbarhetsarbetet? Ska vi göra flera utskick med olika teman/fokus?
 • Hur kan vi lyfta fram hållbarhetsarbetet när det sker relevanta sökningar i Google efter vårt företag och produkter och tjänster som vi erbjuder?
 • Vad kan vi göra i Googles kanaler för att sätta större fokus på hållbarhetsredovisningen?
Lycka till!

Vill du ha mer hjälp?

Hör av dig till oss om du vill ha hjälp att nå ut till era målgrupper i de digitala kanalerna. Fyll i formuläret så hör vi av oss inom några timmar. 

Det går även bra att skriva till vår VD Johan Åberg på johan.aberg@nivide.se.

Hämta e-boken "Vanliga misstag som annonsörer gör i Google och sociala medier".


 

e-bok: vanliga misstag som annonsörer gör i google och sociala medier

Undvik de vanligaste misstagen i Google och sociala medier och få större effekt av er annonsbudget. Hämta materialet kostnadsfritt här.

få kostnadsfri analys av företagets digitala annonsering

Gå igenom vår checklista för att identifiera förbättringspotential och få samtidigt vår personliga feedback och rekommendation för just ditt företag.

Om Nivide

Vi hjälper dig att förbättra företagets annonsering på Google, Facebook, Instagram och LinkedIn. Läs mer

Anmäl ditt intresse

Fyll i formuläret så hör vi av oss när det finns nya datum tillgängliga.

Vi använder endast din information för att kontakta dig.